12 Ekim 2021

Sürüngen Günlüğü-3: Seni Sevmem Tesadüf mü? / Muaz Yanılmaz

Gençlikte bol bol yara alıp kendine bir geçmiş oluşturmak için duyulan aciliyet çok tuhaftır.Javier Marias Beni anlatan şey nedir; burukluğum mu, unutuşum mu, hatırımda tuttuklarım mı, fiyakalı bir söylevin en ateşli anında boğaza takılan öksürük gibi tutulduğum zamansızlığım mı? Etrafı melankoliyle çevrili çorak bir kara parçası mıyım yoksa en latif görünümünü yakamoz ısırığına borçlu ürkütücü karanlığıyla bir su birikintisi mi? […]
16 Eylül 2021

Matematik Bulaşık Yıkamanın Neresinde? / Fatma Türkan

Bulaşıkları elde yıkamak eskiden evlerin rutin işleri arasındaydı. Çocuklar bu işe önce “durulama” göreviyle başlar, büyüyüp sıcak suyla iş yapacak yaşa gelince “yıkama” görevine terfi ederlerdi. Birden fazla bulaşık yıkayacak kişi varsa görev paylaşımı yapılırdı. Elde bulaşık yıkamak öyle rastgele yapılacak bir iş değildir. İşlerin belli bir sırası vardır. Yeni nesil bu işlere pek vakıf değil elbet. Bulaşık yıkama işi […]
11 Şubat 2021

“Gönülden Gönüle Bir Yol”: Kuş Evleri / Hüseyin Türkan

I. Biz Müslümanlar için insanın dünyadaki var oluş amacı imtihan. Hayatın her anı, irili ufaklı, geniş ve dar kapsamlı bir imtihanlar silsilesi.  Yani bütünü ve parçalarıyla topyekûn bir imtihan. Bir oyunun etapları gibi. Hayatın her anını birbirine bağlayan, hayatı anlamlı kılan etaplar… Her bir etap, asıl hayat kabul ettiğimiz öbür dünya için toplanabilecek puanlarla dolu. Bu dünya hayatı ancak bir […]
21 Ocak 2021

Sürüngen Günlüğü: İnsan Kaynaşması – Gürültü Üstüne / Muaz Yanılmaz

İnsan Kaynaşması – Gürültü Üstüne Gürültü, akıl sağlığı üstüne bir dayatmadır.Joan Baez İnsanın “geliştirilebilir” olana dönük iştahının kabardığı, her geçen gün geliştirilecek yeni şeyler “keşfettiği” iddiasıyla sorumluluklarından ve varoluşundan gönüllü feragat ettiği bir dönemin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kişiliğini, teknolojisini, ekonomisini, araçlarını, konforunu yenileye yenileye ilerlettiği dünyanın elimizde avucumuzda kalan kısmı artık daha dengesiz, eşitsiz, paylaşımsız ve sağlıksız bir hal almış […]
17 Aralık 2020

Güneydoğu Asya Kültürel Yapısına Genel Bir Bakış / Mehmet Özay

Adını son dönemde çokça duyduğumuz Güneydoğu Asya bölgesi, Asya’nın iki kadim kültür ve medeniyet çevresini oluşturan Hindistan ile Çin’i birbirine bağlamasıyla dikkat çeker. Bölgenin sahip olduğu bu jeo-stratejik konumu, burayı tarih boyunca Hindistan ve Çin’le yakınlaştırırken, bu uzun süreçte ilişkiler sadece ticarî faaliyetlerle sınırlı kalmamış, kültürel, dinî ve toplumsal değişimlere ve hareketliliğe neden olacak ölçüde yoğunlaşmıştır. Güneydoğu Asya’nın bir yandan […]
25 Kasım 2020

Ev Üzerine Düşünceler: “Çöp Evler” ve “Gönül Evleri” / Hüseyin Türkan

“Ev olmasaydı insan dağılıp giderdi.” (Gaston Bachelard) I. Son zamanlarda televizyonlarda yayımlanan garip bir program formatı var. Batı toplumlarında artık giderek normalleşen temizlik sorununun merkeze alındığı ve “reality” formatında izleyiciye sunulduğu yarı kurgu yarı gerçek yapımlar: “İstifçiler” (Hoarding: Buried Alive) ve “Temizlik Hastaları” (Obsessive Compulsive Cleaners). Aslında her iki program da özünde benzer bir duygu ve tema üzerinden hareket ediyor. […]