Temel Seviye Farsça Eğitimi

6 Hafta-12 oturumluk Temel Seviye Farsça Eğitimi ile katılımcılara Farsça alfabe, okuma ve seslendirmeye dair kuralların ve temel düzeyde gramer konularının öğretilmesi hedeflenmektedir. Programı tamamlayan katılımcılar önemli ölçüde kelime bilgisi ile kendisini basit şekilde ifade edebilecek dil bilgisine sahip olur.


PROGRAM İÇERİĞİ

1. Hafta:

✔ 1. Ders: Farsça nedir, ne değildir? Alfabe ve fonetik bilgisi.

✔ 2. Ders: Zamirler, cümle örgüsü, basit isim cümlesi (ek fiil)

2. Hafta:

✔ 3. Ders: Basit fiil cümlesi (sahip olmak)

✔ 4. Ders: İsim-Sıfat Tamlaması, Hâl ekleri, Bazı Edatlar

3. Hafta:

✔ 5. Ders: Fiil türleri - Şimdiki zaman

✔ 6. Ders: Sayılar, Belirli-Belirsiz İsim

4. Hafta:

✔ 7. Ders: Görülen Geçmiş Zaman

✔ 8. Ders: İyelik ve Faillik Zamirleri

5. Hafta:

✔ 9. Ders: Emir Kipi - Çoğul İsimler

✔ 10. Ders: İstek Kipi (İhtimal, Gereklilik, Yeterlik vb. ifade biçimleri)

6. Hafta:

✔ 11. Ders: Eylemsiler - Zaman-Mekan Zarfları - Zaman ve Renk İsimleri

✔ 12. Ders: Basit Şart Cümleleri


PROGRAM DETAYLARI

✔ Program 6 hafta, 12 seminerden oluşmaktadır. Seminer süresi 90 dakikadır.

✔ Seminerler Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

✔ Ders ile alakalı materyaller kurs öncesi paylaşılacaktır.

✔ Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

✔ Program ücreti 500 TL’dir.


Musa Elmas kimdir?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2014 yılında mezun oldu. Arapça ve Farsça eğitimini geliştirmek için 2012 yılında Ürdün, 2013 yılında İran’da bulundu. Marmara Üniversitesi Arap Dili ve Belagati alanındaki yüksek lisansını 2017 yılında tamamladı. 2015-16 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Fars Dili ve Edebiyatı üzerine dersler aldı. 2017’den itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi’nde ve çevrimiçi farklı seviyelerde Farsça, Farsça şiir tahlilleri vb. dersler verdi. Halen Marmara Üniversitesi Arap Dili ve Belagati bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir. İslam edebiyatı, mukayeseli edebiyat ve klasik Arap ve Fars şiiri ilgi alanları arasındadır.