Kurumsal

Danışmanlık

Şirketler ve STK’lar için daha çok “kurumsal iletişim” kapsamında değerlendirilebilecek alanlara yönelik katkılar sunuyoruz. Kurumsal kimlik çalışmaları, marka stratejileri, kapasite yönetimi vb. alanlara ilişkin yapıcı, bütüncül ve sürdürülebilir öneriler sunuyoruz.