Güneydoğu Asya Sosyolojisi Atölyesi

5 Haftalık bu programda, Güneydoğu Asya’nın bölgesel ve küresel önemi, eğitim, din, siyaset ve iş dünyasındaki mevcut koşullar ve yakın gelecek değerlendirmeleri ele alınacaktır. Başta Malezya, Endonezya ve Singapur olmak üzere, bölgedeki yükseköğretim kurumları tanıtılacak, iş ve yatırım imkânları ile bu imkânların ortaya çıkmasını kolaylaştıracak unsurlar üzerinde durulacaktır.


Program Hakkında

Son yıllarda ekonomik kalkınma süreçleriyle gündeme gelen, çok kültürlü ve çok dinli bir bölge olarak dikkat çeken Güneydoğu Asya, aynı zamanda Müslüman Malay toplumlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Seminerlerde Güneydoğu Asya toplumlarında yaşanan değişim süreçleri tarihsel ve modern boyutlarıyla ele alınacaktır. Bölgenin iki önemli kültürel ve coğrafi alanını oluşturan Hindistan ve Çin ile Takımadalar ve Hint Çini bölgeleri arasındaki uzun dönemli etkileşimler karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

Program boyunca akademik ve akademik olmayan metinler, yerel kaynaklar ve görsel malzemeler, okuma ödevleri ve workshoplarla interaktif bir eğitim gerçekleştirilecektir.


Seminerler

✔ Güneydoğu Asya-Hint Okyanusu: Genel giriş, coğrafya, kültürel etkileşim

✔ Bir kader olarak coğrafya: Suyolları ve medeniyet bağlantıları

✔ Bölge ülkelerinde modernleşme süreçleri

✔ Küresel cazibe merkezi olarak ASEAN: Türkiye-ASEAN ilişkileri

✔ Eğitim ve Ticaret İmkânları: Kalkınan Şehirler ve Gelişen Üniversiteler


Kazanım Hedefleri

✔ Güneydoğu Asya toplumlarının birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak,

✔ Bölgede sömürge ve sömürge sonrası yapıların modern döneme etkilerini ortaya koymak,

✔ Çağdaş dönemde yaşanan toplumsal değişimleri karşılaştırmalı olarak incelemek,

✔ Avrupa merkezci yaklaşımlar karşısında eleştirel ve analitik perspektifler geliştirmek,

✔ Türkiye’nin “Yeni Asya Açılımı” çerçevesinde, ASEAN, RCEP ve bölgesel ekonomik ilişkileri tanımak.


Kimler Katılmalı?

✔ Bölge ülkelerinde yurtdışı eğitimi düşünen lisans ve lisansüstü öğrencileri

✔ Alanla ilgili akademik, kültürel, ticarî çalışmalar yürüten kişi ve kurumlar

✔ Alanla ilgili çalışmalar yürüten özel, yarı resmî ve resmî kurum çalışanları

✔ Bölgeyi birincil kaynaklara dayalı sağlıklı bilgilerle tanımak isteyenler


Detaylar

✔ Program 5 hafta/seminerden oluşmaktadır. Seminer süresi 90 dakikadır.

✔ Seminerler Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

✔ Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.

✔ Program ücreti 250 TL’dir.

✔ Devam kriterlerini karşılayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

✔ Ön kayıt esnasında paylaşılan banka hesaplarına EFT/Havale yoluyla ödeme yaparak kaydınızı kesinleştirebilirsiniz.

✔ Kayıt için 0506 504 76 44 Numaralı telefondan Whatsapp yoluyla veya Instagram hesabımızdan DM ile bize ulaşabilirsiniz.


Mehmet Özay kimdir?

Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 2006-2017 yılları arasında Açe-Endonezya ve Malezya’da yaşadı. 2007-2010 yılları arasında Açe’de çeşitli üniversitelerde dersler verdi, Türk-Açe ilişkileri ile Açe tarih ve sosyolojisi alanında araştırmalar yaptı. 2010 Haziranından itibaren Malezya Teknoloji Üniversitesi’nde araştırmacı akademisyen olarak dersler verdi; Malay dünyası, sömürge dönemi eğitim faaliyetleri ve misyonerlik gibi alanlarda araştırmalarını sürdürdü. Türkçe, İngilizce ve Malayca makaleleri ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlandı. Halen İbn Haldun Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Özay’ın, Türkçe, İngilizce ve Endonezyacada yayımlanmış 9 telif eseri ve çok sayıda çevirisi bulunmaktadır.