Bireysel Yayın

Editörlüğü

Yazarlar ve yazar adayları ellerinde çok güvendikleri bir dosya, bir taslak ya da bir fikir olsa bile, kimi zaman işe nereden başlayacakları konusunda kararsız ve çekimserdir. Söz gelimi yayıncılık faaliyetleriyle ilişkili olduğunu düşünen bir akademisyen için bile durum bazen karmaşıktır. Çalışmanın mevcut potansiyeli, metnin dil, üslup ve imla bakımından durumu, dosyanın yayınevlerine sunulması aşamasında yapılabilecekler ve buna benzer pek çok hususta, yazar ve yazar adayları yardıma ihtiyaç duyarlar.

Bireysel yayınlara ilişkin editörlük hizmetlerimiz, yazar ve yazar adaylarının bu ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak çözümler sunuyor. Bugüne kadar gerek kurgu, gerek kurgu dışı metinlerde yüzlerce yazarla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan edindiğimiz tecrübeyle, metnin esere dönüşme süreçlerinde size katkı sunuyoruz.

Detaylar için lütfen çekinmeden bizimle iletişime geçin.